ZAPISY ZAMKNIĘTE
O nas

Firma ABA – Aktywne Biuro Animacji – Edyta Pęcak oraz ABA – Aktywne Biuro Animacji s.c. jest organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizujemy również wycieczki szkolne, zielone szkoły, turnusy dla seniorów, wypoczynek rodzinny oraz wyjazdy indywidualne. Ofertę naszej firmy wzbogaciliśmy też o możliwość odbycia kursów umożliwiających wyjazdy w charakterze kierownika i wychowawcy wypoczynku. Turnusy przez nas organizowane są zgłaszane do Kuratorium Oświaty w Lublinie zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolonej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, a ośrodki w których wypoczywają dzieci spełniają wymogi zgodne z Ustawą o Usługach Turystycznych, są pod stałą kontrolą Inspektorów Sanepidu i Kuratorium Oświaty.